Bomen kappen, omgevingsvergunning

Voor het kappen van een boom die voorkomt op de Bomenlijst Beemster heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Er zijn diverse redenen om een boom te kappen: 

  • te groot voor de tuin
  • veel schaduw/lichtonttrekking
  • overlast voor de buren
  • ziekte of beschadiging
  • terugbrengen van de tuin in originele staat 
  • oprichten van een bouwwerk 
  • uitvoeren bodemsanering

Vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren aanwezig?

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms andere kleine zoogdieren een nest of verblijfplaats hebben. Op basis van de Wet natuurbescherming mogen deze beschermde inheemse diersoorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd. Voorafgaand aan kap- of snoeiwerkzaamheden moet dit worden gecontroleerd. Is er sprake van verstoring of beschadiging dan mogen deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Met de flora en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie beschermde planten of dieren mogelijk aanwezig zijn.

De gemeente heeft geen bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Maar vaak zal een ontheffing van de Wet natuurbescherming samen lopen met activiteiten als kappen, bouwen, slopen en monument wijzigen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Daarom haakt de ontheffing van de Wet natuurbescherming aan bij de omgevingsvergunning die door de gemeente wordt verleend. Via het omgevingsloket online www.omgevingsloket.nl, kunt u de ontheffing van de Wet natuurbescherming samen met de toestemming voor de activiteiten kappen, bouwen, slopen en monument wijzigen in één keer aanvragen. 

Meer informatie op www.rvo.nl

Beleid & Wetgeving

Artikel 2.2 lid 1 onder g Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet natuurbescherming

Het tarief voor een vergunning of ontheffing bedraagt € 213,15.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl, ook bijlagen kunt u elektronisch bijsluiten. Het digitale aanvraagformulier omgevingsvergunning kun u ook printen, invullen en persoonlijk of via de post indienen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Bedrijven hebben eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden