Bijzondere Bijstand - Bijzondere vergoedingen

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u kosten maakt die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door bijzondere omstandigheden.

Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie of een omstandigheid bijzonder is. De gemeente onderzoekt bij elke aanvraag of de uitgaven waarvoor u bijstand vraagt daadwerkelijk bijzonder zijn.

Bijzondere vergoedingen

Voor meer informatie kunt u de website Meerdoenbeemster raadplegen.

Het recht op bijzondere bijstand hangt van veel dingen af. Hierbij spelen bijvoorbeeld hoe u woont, hoe uw gezin is samengesteld en hoe oud u bent een rol.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voldoet u aan volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Beemster en woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een bijstandsuitkering of een laag inkomen.
  • U heeft (bijna) geen vermogen in de vorm van spaargeld, auto, beleggingen en dergelijke.
  • De kosten moeten bijzonder zijn, dus geen zaken die tot de normale kosten van het bestaan horen (zoals dagelijkse boodschappen, kleding of huur).
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen (er is geen voorliggende voorziening).
  • U moet bijzondere bijstand eerst aanvragen voordat u de kosten maakt.
  • Het gaat om noodzakelijke kosten; u moet deze kosten maken en u kunt dit aantonen. Bewaar dus de rekeningen en betalingsbewijzen.

Uw vermogen telt mee bij de beoordeling van uw aanvraag. U zult eerst dit vermogen moeten gebruiken om de bijzondere kosten te betalen. Maar u hoeft niet al uw spaargeld op te maken. Een deel ervan telt het Team Werk en Inkomen niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen. Voor 2021 gelden de volgende bedragen:

  • Echtpaar, samenwonenden of eenoudergezin  € 12.590,00
  • Alleenstaande € 6.295,00

Voor sommige kosten wordt het vermogen niet vrijgelaten, uw casemanager kan u hierover informeren.

Bijzondere bijstand vergoedt alleen kosten die u niet door een andere regeling of organisatie (volledig) vergoed krijgt. Voordat u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u eerst nagaan of u gebruik kunt maken van een zogenaamde voorliggende voorziening. De toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) zijn bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen. Maar ook uw ziektekostenverzekering. De gemeente Beemster gaat ervan uit dat u goed verzekerd bent tegen ziektekosten. Daarom kunt u gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering (Gemeente Pakket). Indien u er voor kiest om geen aanvullende- en tandartsverzekering af te sluiten, of om niet deel te nemen aan het Gemeente Pakket, kunt u voor hogere medische kosten komen te staan. Wij wijzen u erop dat u in dat geval geen beroep op de bijzondere bijstand kunt doen voor deze kosten.

Meer informatie over de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering treft u aan op de pagina Collectieve aanvullende  ziektekostenverzekering.

Als u meer informatie wilt of u wilt weten hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen neem dan contact op met team Werk en Inkomen bij voorkeur tussen 09.00 - 10.00.

Wanneer u daadwerkelijk een aanvraag heeft ingediend, zal deze meestal in zes tot acht weken behandeld zijn. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als er advies gevraagd wordt aan een deskundige of als er gegevens ontbreken bij uw aanvraag. U ontvangt altijd een beschikking van de gemeente, waarin staat wat de beslissing is.

Werk en Inkomen

Bezoekadres
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres
Postbus 15

Telefoon: (0299) 452 452
Mail: info@purmerend.nl

Rekeningnummer
BNG 28.51.48.354, Gemeente Purmerend, Werk en Welzijn