Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum € 25.000,- inclusief BTW.

Hoe werkt het

De gemeente biedt onder bepaalde voorwaarden een lening van maximaal € 25.000,00 om deze energiebesparende maatregelen te financieren.

  • U doet eerst de aanvraag online bij de gemeente.
  • Wij controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet.
  • Daarna ontvangt u van ons een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief.
  • Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Maatregelen waarvoor een duurzaamheidslening kan worden verkregen

a)  Dakisolatie

b)  Duurzame ventilatie**

c)  Energielabel actualiseren*

d)  Gasafsluiting

e)  Gevelisolatie

f)  Groene daken

g)  Kleinschalige windturbine

h)  Lage temperatuur verwarmingsinstallatie

i)  Maatwerkadvies voor verduurzamen woning*

j)  Raamisolatie

k)  Regenwaterberging*

l)  Aansluiting op Stadsverwarming

m)  Vloerisolatie

n)  Warmtepomp

o)  Warmte koude opslag installatie

p)  Warmte terug win installatie

q)  Zonnepanelen

r)  Zonneboiler

* Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

** Uitsluitend in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen.

Bij elke duurzame maatregel waar gelijktijdig een subsidie aanvraag voor loopt wordt het subsidiebedrag afgetrokken van het te lenen bedrag.

  • U bent eigenaar en bewoner van een woning in Beemster
     

Bij de aanvraag dient u de volgende gegevens toe te voegen:

  • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden)
  • een opgave van een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
  • indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van een maatwerkadvies