Speelautomatenvergunning

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat heeft u een vergunning nodig.

Acht weken vóór het verstrijken van de looptijd van de vergunning moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet, de Wet op de Kansspelen en de Apv is de Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster opgesteld. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden. Ga naar de sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster

  • u moet in het bezit te zijn van een geldige Drank- en horecawetvergunning

Kansspelautomaten mogen alleen worden opgesteld in

  • speelautomatenhallen (maximaal één hal toegestaan)

  • hoogdrempelige horecagelegenheden (maximaal twee kansspelautomaten toegestaan)
     

Meer informatie over hoog- en laagdrempelige inrichtingen en kansspel- en behendigheidsautomaten

  • leges voor één kansspelautomaat met een geldigheidsduur voor één jaar € 56,50
  • leges voor iedere volgende automaat met een geldigheidsduur voor één jaar € 34,00
  • leges voor één kansspelautomaat voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd € 226,50
  • leges voor iedere volgende automaat met een geldigheidsduur voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd € 136,00