Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wil toelaten en laten verblijven, op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 07.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 07.00 uur moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.

Een ontheffing sluitingsuur is persoonsgebonden, gekoppeld aan een horecabedrijf op een specifieke locatie en geldig voor een bepaalde tijd.

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet, Apv en Wok is in de Sanctiestrategie Horeca Purmerend Beemster een eenduidig en uniform afwegingskader neergelegd. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.

Afspraak maken voor meer info

Leges voor ontheffing voor maximaal twee weken: € 45,40.

Vraag de ontheffing aan met het formulier Aanvraag ontheffing sluitingsuur (pdf)