Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wil toelaten en laten verblijven moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.

Dit geldt dan voor: maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 07.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 07.00 uur

Een ontheffing sluitingsuur is persoonsgebonden, gekoppeld aan een horecabedrijf op een specifieke locatie en geldig voor een bepaalde tijd. Als houder van een horecabedrijf kunt u ontheffing aanvragen voor:

  • sluitingsuur jaarrond
  • sluitingsuur incidenteel
     

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet, Apv en Wok is in de Sanctiestrategie Horeca Purmerend Beemster een eenduidig en uniform afwegingskader neergelegd. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.

Aanvragen

Afspraak maken voor meer info

Leges voor

  • ontheffing voor maximaal twee weken: € 47,25
  • ontheffing langer dan twee weken met maximale geldigheidsduur van één jaar € 158,40