Bewijs van in leven zijn

Komt u in aanmerking voor een lijfrente- of pensioenuitkering? Dan moet u aantonen dat u op de uitkeringsdatum nog in leven bent. Dat kan met een 'Bewijs van in leven zijn’ (‘Attestatie de vita’). Deze verklaring is het bewijs dat u op dat moment in leven bent volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Een instantie kan hiernaar vragen.

 

Een 'Bewijs van in leven zijn' kost € 7,75.

Als u het bewijs nodig hebt voor uw pensioenfonds is het gratis. U moet dan wel aantonen dat het pensioenfonds hierom vraagt.

U kunt het 'Bewijs van in leven zijn' alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

1. Met DigiD via internet

DigiD

Bij de gemeente Beemster kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. 
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD aanvragen? Ga naar digid.nl.

2. Bij balie Burgerzaken

Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).