Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • Aanvraag voor uitkering van Nederlands pensioenfonds of Nederlands verzekeringsmaatschappij

Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. Deze versie kunt u online of aan de balie aanvragen.  

  • Aanvraag voor uitkering van buitenlands pensioenfonds of buitenlands verzekeringsmaatschappij

De internationale attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Deze versie kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen.

Een 'Bewijs van in leven zijn' volgens Basisregistratie Personen (BRP) kost € 8,25.

Als u het bewijs nodig hebt voor uw pensioenfonds is het gratis. U moet dan wel aantonen dat het pensioenfonds hierom vraagt.

U kunt het 'Bewijs van in leven zijn' alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

1. Direct aanvragen met DigiD

2. Bij de balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend: openingstijden. Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).