Betoging melden

Het houden van een betoging (demonstratie), samenkomst of een vergadering op een openbare plaats moet u vooraf melden aan de gemeente.

De burgemeester kan een betoging verbieden als sprake is van een te verwachten verstoring van de openbare orde en/of in verband met de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.

Beleid & Wetgeving

Wet Openbare manifestaties

Lees de geldende regeling in de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2012artikel 2.3.

In ieder geval minstens 48 uur voordat de betoging, samenkomst of vergadering wordt gehouden en voorafgaand aan de openbare aankondiging.

Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

Maak digitaal melding van de betoging, samnekomst of vergadering.

Bij de aanvraag toevoegen:

  1. een plattegrond op schaal waar de betoging, samenkomst of vergadering plaats vindt of voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging
  2. draaiboek met hierin vermeld:
    a. doel van de betoging, samenkomst of vergadering
    b. maatregelen die worden getroffen om een regelmatig verloop van de betoging, samenkomst of vergadering te bevorderen
    c. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)