Winkeltijden ontheffing

Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur geopend zijn. Op zon- en feestdagen mogen de winkels in Beemster geopend zijn:
binnen de bebouwde kom van 12.00 tot 18.00 uur en buiten de bebouwde kom van 10.00 tot 18.00 uur. Dit staat in de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Beemster 2013.

Winkels kunnen ontheffing vragen van het verbod open te zijn op Goede Vrijdag en 24 december na 19.00 uur.

Weigering ontheffing

  • Het is niet mogelijk een ontheffing aan te vragen voor 4 mei na 19.00 uur.
  • De ontheffing winkeltijden wordt geweigerd wanneer het woon- en leefklimaat of de openbare orde nadelig beïnvloed wordt door de  openstelling van uw winkel.

Beleid & Wetgeving

Winkeltijdenwet

Zie op de website Overheid.nl voor de geldende regeling: Winkeltijdenverordening Beemster 2013, artikelen.

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 36,50.

De legeskosten voor het wijzigen van een onderdeel van de ontheffing zijn € 18,20.

Gebruik het digitale formulier Ontheffing winkeltijden voor de aanvraag.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)