Welstandscommissie, advies

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie. De welstandscommissie beoordeelt of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen.

U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

Preadvies

Het is mogelijk om de welstandscommissie vooraf om een preadvies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het préadvies van de welstandscommissie. Aanvraagformulier preadvies welstandscommissie

De kosten (leges) voor het advies van de welstandscommissie zijn vastgesteld in de Legesverordening 2018. Als bijlage leest u de tarieventabel.

Eigen bouwplan toelichten

U kunt uw bouwplan toelichten in de vergadering van de welstandscommissie. Hiervoor maakt u (vroegtijdig) een afspraak met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Vergaderschema Welstandscommissie

Locatie stadhuis Purmerend, contact: 0299 - 452 452, of r.stroomer@mooinoord-holland.nl (commissiecoördinator)

14-1-2019

28-1-2019

11-2-2019

25-2-2019

11-3-2019

25-3-2019

8-4-2019

23-4-2019

6-5-2019

20-5-2019

3-6-2019

17-6-2019

1-7-2019

15-7-2019

29-7-2019

12-8-2019

26-8-2019

9-9-2019

23-9-2019

7-10-2019

21-10-2019

4-11-2019

18-11-2019

2-12-2019

16-12-2019

30-12-2019 (vergadering vindt alleen plaats indien noodzakelijk gezien het aantal plannen of de urgentie. Vergaderdatum komt anders te vervallen.)

Vooroverleg belangrijk

Maak voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient een afspraak voor vooroverleg met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Met de klantbegeleiders wordt besproken en afgestemd hoe en wanneer in de vergunningprocedure advies gevraagd wordt aan de welstandscommissie.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Preadvies

Bij de aanvraag om een preadvies bent u verplicht om bijlagen, zoals aangegeven op het aanvraag formulier, mee te sturen.

Aanvraagformulier preadvies welstandscommissie

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden en contact