Verklaring omtrent gedrag

Een 'Verklaring omtrent het gedrag' verklaart of u wel of niet bekend bent bij politie en/of justitie. U heeft de verklaring bijvoorbeeld nodig bij aanstelling in bepaalde functies.

U kunt uitsluitend bij de gemeente waar u ingeschreven staat een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

Zie voor meer informatie de website van Justis als u niet in Nederland bent ingeschreven.

Een schriftelijke aanvraag via de gemeente kost € 41,35. U betaalt deze kosten direct bij uw aanvraag aan de balie.

Tip: Betaal met uw pinpas.

Digitaal aanvragen door een organisatie die om de Verklaring Omtrent Gedrag vraagt kost minder.

Bent u bij politie en/of justitie bekend? Dan maakt de minister voor het afgeven van de 'Verklaring omtrent gedrag' een afweging tussen de aard van het delict en de reden van de aanvraag. Het nemen van de beslissing duurt twee tot maximaal vier weken na ontvangst van de aanvraag.

1. Digitaal  door de (toekomstige) werkgever

Het is alleen mogelijk een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via internet aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met e-Herkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Uw (toekomstige) werkgever moet dus de beschikking hebben over eHerkenning, maar zelf moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U staat als ingezetene ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens van de gemeente waar u woont.
  • U beschikt over een burgerservicenummer.
  • U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD.
  • U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
  • U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL.

Uw (toekomstige) werkgever bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is).

2.  Bij de balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend: openingstijden. Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452. Openingstijden

Neem bij de aanvraag mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
  • een ingevuld standaardaanvraagformulier (downloaden van de website van justitie)
  • geld; u kunt bij elke balie pinnen

De aanvraagprocedure duurt ongeveer drie weken. Wij sturen de 'Verklaring omtrent gedrag' naar uw huis.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op de aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag leest u op de website van Justis