Verhuizen naar Beemster

Verhuist u naar Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

U kunt uw adreswijzinging voor uzelf doorgeven, uw op hetzelfde adres wonende echtgenote of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen.

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven.

Benodigde documenten

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Inwonen

Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Gebruik hiervoor het formulier aangifte adreswijziging (Pdf). Voeg hierbij een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Beleid & Wetgeving

Wet basisregistratie personen artikel 2.39

1. Direct uw verhuizing doorgeven met DigiD

 

DigiDBij de gemeente Beemster kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. 
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD aanvragen? Ga naar digid.nl.

2. Bij balie Burgerzaken Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). 

3. Met het formulier Aangifte adreswijziging (pdf)