Verhuizen in Beemster

Verhuist u binnen Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

U kunt uw adreswijziging voor uzelf doorgeven, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen.

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven. 

Benodigde documenten

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Inwonen

Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Gebruik hiervoor het formulier aangifte adreswijziging (Pdf). Voeg hierbij een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

U kunt uw adreswijziging doorgeven:

1. Direct verhuizing doorgeven met DigiD

2. Bij de balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend: openingstijden. Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). 

3. Met het formulier Aangifte adreswijziging (pdf)