Verhuizen in Beemster

Verhuist u binnen Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

U kunt uw adreswijziging voor uzelf doorgeven, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen.

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven. 

Benodigde documenten

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Inwonen

Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Gebruik hiervoor het formulier aangifte adreswijziging (Pdf). Voeg hierbij een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Beleid & Wetgeving

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens artikel 66

U kunt uw adreswijziging doorgeven:

1. Direct verhuizing doorgeven met DigiD

2. Bij balie Burgerzaken Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). 

3. Met het formulier Aangifte adreswijziging (pdf)