Urgentieverklaring

Als u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning kan de gemeente u - onder voorwaarden- voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen.

Het aanbod sociale huurwoningen in Beemster en Purmerend is beperkt, er zijn veel woningzoekenden en er is een lange wachttijd. Een aanvraag voor een urgentieverklaring moet daarom zorgvuldig worden bekeken. Een toegekende urgentieverklaring betekent immers dat andere woningzoekenden nog langer moeten wachten op een huis.
Wij willen u er ook op wijzen dat er gezien de schaarste aan woningen van u mag worden verwacht dat u ook buiten de regio naar woningen zoekt. Op deze manier vergroot u de kans op het vinden van een zelfstandige woning.

Als u in aanmerking komt voor een urgentie voor een sociale huurwoning dan worden uw gegevens doorgegeven aan een woningcorporatie die voor u op zoek gaat naar een passende woning.

U kunt alleen een urgentieverklaring aanvragen als u

 • 18 jaar of ouder bent
 • de Nederlandse nationaliteit heeft, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning
 • ingeschreven staat in Beemster op het adres waar u feitelijk woont
 • minstens 2 jaar aantoonbaar in Beemster woont (en uw partner) een belastbaar jaarinkomen heeft dat niet hoger is dan € 38.035,00 (peil 2019)
 • goed zelfstandig kunt wonen
 • geen schulden heeft of u een regeling heeft getroffen voor uw schulden
 • minder dan 10 jaar inschrijfduur bij WoningNet of Woonmatch heeft
 • niet in een zorginstelling woont

Als u voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring. Hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig naar uw situatie.

U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring bij

 • echtscheiding of verbreking samenwoning, tenzij er sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen
 • een problematische inwoonsituatie
 • een te groot huishouden en/of een te klein huis
 • het niet accepteren van een woning via het reguliere systeem of het opeisen/behouden van uw huidige woning
 • een tijdelijke huurovereenkomst die binnenkort afloopt
 • dakloosheid door uw eigen toedoen
 • een te hoog inkomen en/of vermogen

De legeskosten voor een urgentieverklaring bedragen € 37,00.

U kunt contact opnemen met het Loket Wmo van de gemeente Purmerend voor meer informatie.

Telefonische bereikbaarheid Loket Wonen en Wmo (0299) 452 555
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur