Urgentieverklaring

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen.

Aan de urgent woningzoekenden worden de minst schaarse woningen toegewezen. U kunt geen keuze voor het type woningen en/of wijk aangeven. Het streven is dat u binnen 6 maanden na toekenning van de urgentieverklaring een woning krijgt toegewezen. Gezien de huidige druk op de woningmarkt kan deze termijn langer zijn.

De gemeente kent een aantal algemene voorwaarden waaraan alle mensen die een urgentieverklaring willen aanvragen moeten voldoen:

 • u bent minimaal 18 jaar;
 • de leden van het huishouden bezitten de Nederlandse nationaliteit of hebben een geldige verblijfstitel;
 • u staat minimaal twee jaar ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Purmerend;
 • u kunt aantonen dat u voldoende inspanningen heeft geleverd woonruimte te bemachtigen;
 • u kunt aantonen dat u over onvoldoende inkomen en/of vermogen beschikt om een woning te kopen.

Als u voldoet aan de algemene voorwaarden, komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring. In de onderstaande situaties komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring:

 • echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij geen sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen;
 • problematische inwoonsituatie (bijv. zwangerschap);
 • het huishouden is te groot of te klein behuisd;
 • u had via het reguliere systeem een woning kunnen bemachtigen maar hebt dit nagelaten, of u heeft nagelaten uw huidige woning te behouden/op te eisen;
 • u bewoont woonruimte op grond van een tijdelijke huurovereenkomst welke binnenkort afloopt;
 • dakloosheid door eigen toedoen;
 • uw inkomen of uw vermogen is te hoog.

De legeskosten voor een urgentieverklaring bedragen € 35,50.

Neem contact op met één van de huisvestingsadviseurs om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

Spreekuur team Wonen: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur, tel.: 0299-452452

Spreekuur team Wonen:

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
tel.: 0299-452452

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)