Uittreksel Burgerlijke Stand

In de registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich de akten van geboorte en erkenning, huwelijk en echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding geregistreerd partnerschap en overlijden.

U kunt van deze akten een uittreksel of afschrift opvragen in de gemeente van geboorte, trouwen en overlijden. Een afschrift geeft een volledige weergave van de inhoud van een akte. Daarom stelt de wet beperkingen aan de verkrijgbaarheid hiervan. Neem voor meer informatie contact op met Burgerzaken 0299 - 452 452.

Een uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden. Iedereen is bevoegd een uittreksel van de bovenstaande akten aan te vragen. Uit het uittreksel mag niet de afstamming van de persoon of personen, op wie de akte betrekking heeft, blijken.

Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand kost € 14,00.

U kunt het uittreksel Burgerlijke Stand aanvragen:

1. Direct aanvragen met DigiD

2. Bij balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend Openingstijden. Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). U kunt er op wachten. Tip: Betaal met uw pinpas.