Uittreksel Burgerlijke Stand

In de registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich de akten van geboorte en erkenning, huwelijk en echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding geregistreerd partnerschap en overlijden.

U kunt van deze akten een uittreksel of afschrift opvragen in de gemeente van geboorte, trouwen en overlijden. Een afschrift geeft een volledige weergave van de inhoud van een akte. Daarom stelt de wet beperkingen aan de verkrijgbaarheid hiervan. Neem voor meer informatie contact op met Burgerzaken. 

Een uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden. Iedereen is bevoegd een uittreksel van de bovenstaande akten aan te vragen. Uit het uittreksel mag niet de afstamming van de persoon of personen, op wie de akte betrekking heeft, blijken.

Een verzoek om afgifte van een afschrift of een uittreksel betreft een bepaalde persoon of bepaalde personen.

Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand kost € 13,40.

Tip: Betaal met uw pinpas.

U kunt het uittreksel Burgerlijke Stand aanvragen:

1. Aanvragen met DigiD

 

DigiDBij de gemeente Beemster kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. 
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD aanvragen? Ga naar digid.nl.

2. Bij balie Burgerzaken Beemster

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). U kunt er op wachten.