Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van grond en gebouwen vast. Het bestemmingsplan geeft voorschriften voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, weidegebieden e.d.

Het bestemmingsplan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.  

De gemeente kan wel, op eigen initiatief of op verzoek van een burger of een onderneming, het bestemmingsplan wijzigen. Hiervoor moet een procedure worden doorlopen en worden leges in rekening gebracht.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere kaarten
  • regels
  • toelichting

U kunt alle nieuwe digitale bestemmingsplannen bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

De bestemmingsplannen kunt u bekijken op de Beemsterwebsite of u kunt een plan inzien in het stadhuis van Purmerend.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Beleid & Wetgeving

Wet ruimtelijke ordening

Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)

Ook van belang: