Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel BRP (voorheen GBA) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Op het uittreksel staan de persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.

Er zijn diverse soorten uittreksels. Geeft u dus altijd precies aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

U kunt een aanvraag doen voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen.

Beleid & Wetgeving

Wet basisregistratie personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) kost € 7,90.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

1. Direct aanvragen met DigiD

2. Persoonlijk bij balie Burgerzaken Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning ). U kunt er op wachten.
  • Vraagt u een uittreksel aan voor iemand anders? Dan heeft u een schriftelijke machtiging en een geldig (kopie) identiteitsbewijs van deze persoon nodig.
  • U kunt iemand ook machtigen om voor u een uittreksel te halen. Gebruik daarvoor dit machtigingsformulier.