Subsidie duurzaam verbouwen

Inwoners kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Het aan te vragen subsidiebedrag is per adres € 1.000,00 maximaal.

Bij meer informatie leest u voor welke maatregelen subsidie beschikbaar is

Let op: De werkzaamheden mogen niet zijn gestart voordat de subsidie is verleend.

  •     De bestaande particuliere woning (geen recreatiewoning) of het pand van de maatschappelijke organisatie staat in de gemeente Beemster.
  •     De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag niet zijn gestart voordat de subsidie is verleend.
  •     Er is niet eerder voor soortgelijke activiteiten subsidie verleend.

Overzicht duurzame energiemaatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen

  • De totale subsidietoekenning is maximaal € 1.000,00 per adres.

Maximale toekenning 15% van de gemaakte kosten. Deze 15% mag niet hoger zijn dan het hieronder genoemde normbedrag per eenheid voorziening.

Installatietechnisch

1.2 Zonneboiler € 150,00 per m2 paneeloppervlak:

1.3 LT-verwarming € 450,00 per woning

1.4 (Combi)-warmtepomp € 230,00 per kW

1.5 Douchewater-wtw € 125,00 per stuk

BouwkundigCriterium 

2.1 DakisolatieRc> 2,5 m2 K/W  € 9,00 per m2

2.2 VloerisolatieRc> 2,5 m2 K/W€ 7,00 per m2

2.3 SpouwmuurisolatieRc> 1,3 m2 K/W€ 5,00 per m2

2.4 PaneelisolatieRc> 2,5 m2 K/W€ 10,00 per m2

2.5 Isolatie massieve muurRc> 2,5 m2 K/W€ 22,00 per m2

CriteriumToekenning van een vast bedrag voor de voorziening

2.6 HR++glasU-glas < 1,2 W/m2 K of spouw 15 mm€ 25,00 per m2

2.7 Triple glas (HR+++)U-waarde: 0,5 W/m2K€ 50,00 per m2

2.8 Vervangen dakbedekking door groen dak € 20,00 per m2

Toekenning van een maximum bijdrage in de kosten van aansluiting van stadsverwarming

3.1 Verwijderen gasaansluiting vanwege aansluiting op stadsverwarming of vanwege all-electric € 750,00 per woning

Enkel voor sportverenigingen

4.1 Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door ledverlichtingsarmaturen 15% van de kosten

Ga naar het aanvraagformulier Subsidie duurzame energiebesparende maatregelen

Dit aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een (kopie)offerte of koopovereenkomst, zonder deze offerte kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Op de offerte moet duidelijk het aantal m2 en de isolerende waarde vermeld staan indien dit van toepassing is. (b.v. HR++ glas, vloerisolatie en spouwmuurisolatie)

Indien het gaat om een aansluiting op een warmtenetwerk moet het aanvraagformulier vergezeld zijn door een (kopie-) leveringsovereenkomst.

0299 - 452 452

contact per e-mail

Duurzaamheidssubsidies
Postbus 15, 1440 AA Purmerend