Subsidie duurzaam verbouwen

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Maatregelen waarvoor subsidieaanvraag mogelijk is

Let op: De werkzaamheden mogen niet zijn gestart voordat de subsidie is verleend.

In de subsidieverordening vindt u meer info over de duurzame energiemaatregelen waarvoor de gemeente subsidie aan haar inwoners verleent.

Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018

  •     De bestaande particuliere woning (geen recreatiewoning) of het pand van de maatschappelijke organisatie staat in de gemeente Beemster.
  •     De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag niet zijn gestart voordat de subsidie is verleend.
  •     Er is niet eerder voor soortgelijke activiteiten subsidie verleend.

Aanvraagformulier

Dit aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een (kopie)offerte of koopovereenkomst, zonder deze offerte kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Indien het gaat om een aansluiting op een warmtenetwerk moet het aanvraagformulier vergezeld zijn door een (kopie-) leveringsovereenkomst.

0299 - 452 452

contact per e-mail

Duurzaamheidssubsidies
Postbus 15, 1440 AA Purmerend