Beschermd wonen

Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex. Er zijn verschillende vormen van beschermd wonen –met lichte tot intensieve begeleiding- afhankelijk van uw situatie.

Voor wie?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen. Het gaat om personen die niet zelfstandig kunnen wonen. Zonder hulp vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf (verwaarlozing) of voor anderen. Daarom is permanent toezicht en begeleiding nodig. Mensen die beschermd wonen kunnen vaak niet of onvoldoende een beroep doen op personen uit hun eigen directe omgeving.

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen geldt een instellingsbijdrage.

Wie levert beschermd wonen?

De gemeente heeft een contract afgesloten voor beschermd wonen met onder andere Leviaan. Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een geregistreerde aanbieder naar eigen keuze.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket Wmo via (0299) 452 555. Het Loket Wmo is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt gedurende deze tijden ook langskomen bij het Loket Wmo in het stadhuis van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42). Een e-mail sturen kan altijd naar loketwmo@purmerend.nl.

Hoe aanmelden?

Wilt u in aanmerking komen voor beschermd wonen, maak dan gebruik van het onderstaand meldformulier.

Melding beschermd wonen