Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Aanslag gemeentelijke belastingen

Woont u in Beemster of heeft u hier een bedrijf? Dan moet u gemeentelijke belastingen betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen in de gemeente te bekostigen. Door belasting te betalen, leveren alle inwoners en ondernemers van Beemster een bijdrage aan de gemeente.

Belastingen en heffingen
Adopteer een prullenbak

Mist u in uw buurt nog een prullenbak? Als u een bak wilt adopteren, regelen wij dat daar een prullenbak komt te staan.

U weet als buurtbewoner vaak als geen ander waar wel of geen behoefte is aan een prullenbak.

Afval en recycling
Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen.

Kijk op de website www.adoptie.nl voor meer informatie.

Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen. 

Uittreksels en verklaringen
Akte - buitenlandse

Voor veel zaken moet u bij Burgerzaken een buitenlandse akte inleveren.

Geboorte en adoptie, Immigratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Uittreksels en verklaringen
Alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning)

Horecabedrijven hebben een alcoholwetvergunning nodig als in het horecabedrijf alcohol geschonken wordt aan klanten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. Een alcoholwetvergunning is pand- en ondernemers gebonden.

Feestdagen, Recreatie, Sport en en beweging
Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener bij u thuis. Hij of zij biedt begeleiding bij/en toezicht op uw zelfverzorging zoals bij wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Het gaat om hulp ‘met de handen op de rug’.

Hulp en verzorging
Beschermd wonen

Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex.

Hulp en verzorging
Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van grond en gebouwen vast. Het bestemmingsplan geeft voorschriften voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, weidegebieden e.d.

Wonen en vergunningen
Bestemmingsplan schadevergoeding

Met planschade wordt bedoeld de vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen die is veroorzaakt door (wijziging van):

Bezwaar en beroep overheid, Rechten en klachten consument
Betoging melden

Het houden van een betoging (demonstratie) of samenkomst op een openbare plaats moet u vooraf melden aan de burgemeester.

Verkiezingen en politieke partijen
Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Uittreksels en verklaringen
Bewonersmeldingen

Heeft u een klacht, melding, idee of compliment of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten! Wij horen graag uw mening over onze dienstverlening. U kunt via deze pagina ook melding maken van overlast, slecht onderhoud, kapotte dingen, vuil op straat, fraude en andere zaken.

Openbare voorzieningen, Wonen en leefomgeving
Bezwaar maken tegen een besluit

Let op!  Volg deze link als u bezwaar wilt maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen

Bezwaar en beroep overheid
Bijstandsuitkering

De aanvraag van een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een baan. 

Bijstandsuitkeringen, Inkomensaanvulling
Bijstandverlening zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand.

Er zijn twee mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen

Bijstandsuitkeringen
Bijzondere Bijstand - Bijzondere vergoedingen

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u kosten maakt die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door bijzondere omstandigheden.

Bijstandsuitkeringen, Inkomensaanvulling, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte, Uitkeringen bij werkloosheid, Uitkeringen voor zelfstandigen
Bodem/grond

Grond afgraven en verplaatsen

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) zelf grond afgraven en afvoeren naar een erkend inzamelpunt. Het is niet toegestaan grond in de openbare ruimte te storten.

Bodemvervuiling, Milieubeleid
Bodemonderzoek

Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is verplicht.

Voor bepaalde gebieden in Beemster kan door de gemeente een ontheffing van het bouwverbod worden verleend.

Bodemvervuiling, Natuur en milieu
Bouwarchief

Informatie over bouw- en omgevingsvergunningen uit het archief opvragen

De informatie over bouwvergunningen t/m 2010 bevindt zich in het Waterlands Archief. Openingstijden en meer info

Wonen en vergunningen