Wat heeft u nodig? Aflopend sorteren Samenvatting Meer in dit thema
Rolstoelvoorzieningen

Een handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel en  sportrolstoel kunnen worden verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp en verzorging
Speelautomatenvergunning

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat heeft u een vergunning nodig.

Acht weken vóór het verstrijken van de looptijd van de vergunning moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Undefined-Thema
Sportieve en culturele activiteiten, vergoeding

Met deze regeling worden kosten vergoed voor bijvoorbeeld: contributie voor sportverenigingen, sportkleding, lesgeld voor culturele activiteiten, toegangskaarten voor film, theater- en muziekvoorstellingen, entree voor een dierentuin of pretpark, een fiets, schoolreisjes waarvoor een extra ouderb

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Bijstandsuitkeringen, Cultuur, sport en vrije tijd, Sport en en beweging
Sportkeuzehulp voor mensen met een beperking

Het sportaanbod voor iedereen met een beperking in Beemster vindt u op de website van Uniek Sporten, unieksporten.nl

Team Sportservice Zaanstreek-Waterland
Dorpsstraat 84a
1688 CH Nibbixwoud
0229-28 77 00

Sport en en beweging
Starterslening

De starterslening kan onder voorwaarden gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning.

Ga naar het aanvraagformulier

 

Woning kopen en verkopen
Straatfeesten

Voor het organiseren van een straatfeest op de openbare weg heeft u geen vergunning meer nodig maar kunt u volstaan met een melding klein evenement.

Wonen en leefomgeving
Subsidie duurzaam verbouwen

Inwoners kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Het aan te vragen subsidiebedrag is per adres € 1.000,00 maximaal.

Wonen en leefomgeving
Toeristenbelasting

De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.

Belastingen en heffingen
Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Amsterdam heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang.

Zorg en gezondheid
Trouwen

Om te kunnen trouwen moet u eerst een verklaring over uw voorgenomen huwelijk afleggen. 

U legt samen de verklaring af dat u van plan bent om met elkaar te trouwen. Door te trouwen worden rechten (bijvoorbeeld pensioen) en plichten (onderhoud) binnen de relatie vastgelegd.

Familie, jeugd en gezin, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Trouwen, Tarieven

Kosten in de gemeente voor huwelijk en partnerschapregistratie, korte ceremonie en overige kosten

Huwelijk en partnerschapregistratie (45 minuten)

De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal van het gemeentehuis bedragen

Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

Het uittreksel BRP is een verklaring dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente. Op het uittreksel staat altijd uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.

Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Uittreksel Burgerlijke Stand

In de registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich de akten van geboorte en erkenning, huwelijk en echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding geregistreerd partnerschap en overlijden.

Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Urgentieverklaring

Als u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning kan de gemeente u - onder voorwaarden- voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen.

Wonen en leefomgeving, Woning huren en verhuren
Vergunningenwinkel

In onze vergunningenwinkel vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u uw (omgevings-) vergunningen aanvragen.

Ga naar de vergunningenwinkel

 

Wonen en leefomgeving, Wonen en vergunningen
Verhuizen in Beemster

Verhuist u binnen Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Woning huren en verhuren, Woning kopen en verkopen
Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere plaats in Nederland? Dan moet u hiervan binnen 5 dagen na vertrek aangifte doen bij uw nieuwe gemeente. U mag dit ook van tevoren doen.

Wonen en leefomgeving
Verhuizen naar Beemster

Verhuist u naar Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Wonen en vergunningen
Verhuizen naar het buitenland

U doet de melding voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het buitenland vertrekt.

Buitenland: werken, wonen en reizen, Emigratie, Paspoort, identiteitskaart en visum, Verblijf, werk en studie in het buitenland, Woning huren en verhuren
Verhuizen vanuit het buitenland

Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland, en gaat u het komende half jaar tenminste 4 maanden in ons land wonen? Dan moet u zich persoonlijk binnen 5 dagen melden bij de gemeente waar u zich vestigt. Ook kinderen moeten persoonlijk komen.

Immigratie, Immigratie, inburgering en integratie, Inburgering, Woning huren en verhuren