Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Sportieve en culturele activiteiten, vergoeding

Met deze regeling worden kosten vergoed voor bijvoorbeeld: contributie voor sportverenigingen, sportkleding, lesgeld voor culturele activiteiten, toegangskaarten voor film, theater- en muziekvoorstellingen, entree voor een dierentuin of pretpark, een fiets, schoolreisjes waarvoor een extra ouderb

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Bijstandsuitkeringen, Cultuur, sport en vrije tijd, Sport en en beweging
Straatfeesten

Voor het organiseren van een straatfeest op de openbare weg heeft u geen vergunning meer nodig maar kunt u volstaan met een melding klein evenement.

Wonen en leefomgeving
Toeristenbelasting

De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.

Belastingen en heffingen
Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Amsterdam heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang.

Zorg en gezondheid
Trouwen

Om te kunnen trouwen moet u eerst een verklaring over uw voorgenomen huwelijk afleggen. 

U legt samen de verklaring af dat u van plan bent om met elkaar te trouwen. Door te trouwen worden rechten (bijvoorbeeld pensioen) en plichten (onderhoud) binnen de relatie vastgelegd.

Familie, jeugd en gezin, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Trouwen, Tarieven

Kosten in de gemeente voor huwelijk en partnerschapregistratie, korte ceremonie en overige kosten

Huwelijk en partnerschapregistratie (45 minuten)

De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal van het gemeentehuis bedragen

Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel BRP (voorheen GBA) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Op het uittreksel staan de persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.

Identificatie, Privacy, Rechtspraak en veiligheid, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Uittreksel Burgerlijke Stand

In de registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich de akten van geboorte en erkenning, huwelijk en echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding geregistreerd partnerschap en overlijden.

Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Urgentieverklaring

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen.

Wonen en leefomgeving, Woning huren en verhuren
Verhuizen in Beemster

Verhuist u binnen Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Woning huren en verhuren, Woning kopen en verkopen
Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere plaats in Nederland? Dan moet u hiervan binnen 5 dagen na vertrek aangifte doen bij uw nieuwe gemeente. U mag dit ook van tevoren doen.

Wonen en leefomgeving
Verhuizen naar Beemster

Verhuist u naar Beemster? Dan moet u dit binnen vijf dagen aan de gemeente doorgeven. U mag dit ook vooraf doen. De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Wonen en vergunningen
Verhuizen naar het buitenland

U doet de melding voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgenoot of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het buitenland vertrekt.

Buitenland: werken, wonen en reizen, Emigratie, Paspoort, identiteitskaart en visum, Verblijf, werk en studie in het buitenland, Woning huren en verhuren
Verhuizen vanuit het buitenland

Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland, en gaat u het komende half jaar tenminste 4 maanden in ons land wonen? Dan moet u zich persoonlijk binnen 5 dagen melden bij de gemeente waar u zich vestigt. Ook kinderen moeten persoonlijk komen.

Immigratie, Immigratie, inburgering en integratie, Inburgering, Woning huren en verhuren
Verklaring omtrent gedrag

Een 'Verklaring omtrent het gedrag' verklaart of u wel of niet bekend bent bij politie en/of justitie. U heeft de verklaring bijvoorbeeld nodig bij aanstelling in bepaalde functies.

Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen, Undefined-Thema, Undefined-Thema
Verloren of gevonden voorwerpen melden

Wie in Beemster iets is verloren of heeft gevonden, kan dit online doorgeven bij de gemeente via de website Verloren of gevonden.

Wonen en leefomgeving
Verstrekken zwak-alcoholhoudende drank, ontheffing

Voor het schenken en verkopen van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een bijzondere tijdelijke gelegenheid heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u met het formulier ontheffing Drank- en horecawet aanvragen.

Feestdagen
Vervoerkostenvergoedingen Wmo

Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), kunt u in bijzondere gevallen een individuele vervoerkostenvergoeding verstrekt krijgen.

Openbaar vervoer
Vervoersvoorzieningen

Voorbeelden van Wmo vervoersvoorzieningen zijn het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en individuele vervoersvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of aangepaste fiets.

Zorg en gezondheid
Visum

Een visum voor een bezoeker aan Nederland moet u aanvragen bij de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij woont. Raadpleeg de website Nederlandse Ambassades in het buitenland.

Buitenland: werken, wonen en reizen, Emigratie, Identificatie, Paspoort, identiteitskaart en visum, Rechtspraak en veiligheid