Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Gezondheidsverklaring rijbewijs

De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer.

Rijbewijs, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen, Verkeer, voertuigen en wegen, Verkeersregels, Verkeersveiligheid
Graffiti of wildplak melden

Meld afbeeldingen of teksten aangebracht in de openbare ruimte of aanplakbiljetten en stickers op niet daarvoor bestemde plaatsen.

Na de melding komen wij het object schoonmaken. (particuliere objecten maken wij niet schoon)

Milieubeleid, Natuur en milieu
Grondverzetmelding

Verplaatsen van licht verontreinigde grond of meer dan 50m³ schone grond moet u minstens 5 werkdagen van tevoren melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Bodemvervuiling, Milieubeleid
Handhavingsverzoek

De gemeente wil een veilige, schone en gezonde woon- en leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven. Dit wil zij bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en door de inzet van handhaving te waarborgen.

Overheid en democratie, Undefined-Thema
Handtekening legaliseren

De 'legalisatie van een handtekening' verklaart dat uw handtekening op een bepaald document echt is. Uw handtekening op het document moet dan wel overeenstemmen met die op uw identiteitsbewijs.

Identificatie, Rechtspraak en veiligheid, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Horeca festiviteit melding

Een (horeca)bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden (max. 12) incidentele festiviteiten per kalenderjaar organiseren waarbij de geluids- en lichtnormen minder streng zijn.

Feestdagen
Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving en die niet zelf een hulp kunnen betalen.

Hulp en verzorging
Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Toeslagen, Wonen en leefomgeving, Woning huren en verhuren
Huurwoning (inschrijving)

Bent u op zoek naar een huurwoning in Beemster? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Woningnet. In Beemster zijn alle woningcorporaties met bezit in de gemeente als woningaanbieder aangesloten bij Woningnet.

Wonen en leefomgeving, Wonen en vergunningen, Woning huren en verhuren, Woning kopen en verkopen
Huwelijksbevoegdheid, Verklaring

Voor het regelen van huwelijksbevoegdheid moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Familie, jeugd en gezin, Immigratie, inburgering en integratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Identiteitskaart


Door een technische reden is het 25 oktober 2019 niet mogelijk een reisdocument aan te vragen.

Buitenland: werken, wonen en reizen, Identificatie, Paspoort, identiteitskaart en visum, Rechtspraak en veiligheid
Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt een hulpverlener bij u thuis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven.

Hulp en verzorging
Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per 12 maanden kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. Heeft u de afgelopen 60 maanden een laag inkomen gehad dan kan het zijn dat u hiervoor in aanmerking komt.

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Bijstandsuitkeringen, Inkomensaanvulling
Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie, omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Toeslagen, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
IOAW-uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.

AOW, Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Bijstandsuitkeringen, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
IOAZ-uitkering

De regeling IOAZ biedt aan oudere gewezen zelfstandigen vanaf 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum.

AOW, Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Bijstandsuitkeringen, Uitkeringen bij werkloosheid, Uitkeringen voor zelfstandigen
Jongerenloket

Het jongerenloket helpt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk of een opleiding. Lukt het je niet om zelf aan het werk te komen of heb je vragen over je opleidingsmogelijkheden, loop dan even binnen bij het Jongerenloket op het stadhuis voor informatie en advies.

Loopbaan en scholing
Kinderopvang exploitatie

In het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) wordt alle kinderopvang

Kinderopvang
Kinderopvangtoeslag

De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvangtoeslag.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Kinderopvang
Klacht

Klacht over medewerk(st)er of bestuurder

Als u een klacht heeft over het gedrag van een medewerk(st)er of een gemeentebestuurder, kunt u vragen om een onderzoek en oordeel van de gemeente.

Rechten en klachten consument