Wat heeft u nodig? Aflopend sorteren Samenvatting Meer in dit thema
Bouwtoezicht

Gemeentelijke bouwinspecteurs komen regelmatig uw bouwwerk controleren om te zien of er bouwtechnisch goed wordt gebouwd. Doet u iets niet volgens afspraak, de regels of de verleende omgevingsvergunning dan kunnen zij ingrijpen, vooral als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid.

Gezond en veilig wonen, Openbare voorzieningen
Briefadres, Verzoek

Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. De gemeente schrijft u in op dit adres in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo bent u bereikbaar voor officiële instanties.

Uittreksels en registers
Collecteren - vergunning

In Beemster is een vergunning vereist voor het openbaar inzamelen van geld voor een goed doel (collecteren). Het werven van donateurs staat gelijk aan collecteren.

Undefined-Thema
Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Voor de collectieve verzekering heeft de gemeente afspraken gemaakt met Zilveren Kruis Achmea.

Voor deelnemers, die gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente een Optimaal verzekering. U kunt kiezen uit drie soorten aanvullende Optimaal verzekeringen.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
Compensatieregeling eigen risico ziektekostenverzekering

In 2021 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
Computers voor middelbare scholieren

Kinderen werken op de middelbare school steeds meer met computers. Om geen achterstand te krijgen vindt de gemeente het belangrijk dat alle middelbare scholieren de beschikking kunnen hebben over een 'huiswerkcomputer'.

Familie, jeugd en gezin
Correctieverzoek Basisregistratie personen (BRP)

Uw persoonsgegevens staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP).

Vindt u dat hier fouten in zitten? Dan kunt u vragen om correctie hiervan.

Identificatie, Rechtspraak en veiligheid, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Curatele

Soms kan iemand niet meer goed zorgen voor zichzelf of zijn eigen belangen. Bijvoorbeeld omdat die persoon een verstandelijke beperking heeft, een Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In die gevallen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld.

Curatele, bewind en mentorschap, Familie, jeugd en gezin
Dagbesteding

Bij dagbesteding gaat u een of meerdere dagdelen per week naar een locatie. Daar worden diverse activiteiten aangeboden.

Hulp en verzorging
Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum € 25.000,- inclusief BTW.

Wonen en leefomgeving
Dwangsom

Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep overheid, Overheid en democratie
Echtscheiding, inschrijving

Voor een echtscheiding moet u contact opnemen met een advocaat. Deze dient, namens u, een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Familie, jeugd en gezin, Gezag en voogdij, Immigratie, inburgering en integratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, Scheiden, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Erkenning

Voor het regelen van de erkenning moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Evenementenvergunning en -melding

Belangrijke informatie rond evenementen in corona tijd

 

Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen.

Cultuur, Feestdagen
Garantverklaring voor bezoekers

Wilt u iemand uit het buitenland uitnodigen voor een verblijf van korter dan drie maanden in Nederland? Dan moet u een garantverklaring aanvragen. Met deze verklaring stelt u zich garant voor de kosten die uw bezoeker in Nederland maakt. 

Uittreksels en verklaringen
Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u heel moeilijk lopen en kunt u met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren? Rijdt u altijd met iemand mee en kunt u niet zonder continue hulp van de bestuurder uw bestemming bereiken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Verkeer, voertuigen en wegen, Verkeersregels, Verkeersveiligheid
Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en kunt u, door de grote parkeerdruk bij u in de buurt, niet dichtbij uw eigen huis parkeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij uw woning.

Verkeer, voertuigen en wegen, Verkeersregels, Verkeersveiligheid, Voertuigen
Geheimhouding persoonsgegevens

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke persoonsgegevens instanties ontvangen van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Privacy, Rechtspraak en veiligheid, Uittreksels en registers
Geregistreerd partnerschap

Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u eerst een Verklaring van uw voorgenomen partnerschap afleggen.

Familie, jeugd en gezin, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap