Wat heeft u nodig? Aflopend sorteren Samenvatting Meer in dit thema
Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener bij u thuis. Hij of zij biedt begeleiding bij/en toezicht op uw zelfverzorging zoals bij wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Het gaat om hulp ‘met de handen op de rug’.

Hulp en verzorging
Beschermd wonen

Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex.

Hulp en verzorging
Dagbesteding

Bij dagbesteding gaat u een of meerdere dagdelen per week naar een locatie. Daar worden diverse activiteiten aangeboden.

Hulp en verzorging
Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving en die niet zelf een hulp kunnen betalen.

Hulp en verzorging
Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt een hulpverlener bij u thuis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven.

Hulp en verzorging
Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd. U verblijft voor een of meerdere dagen ergens anders dan thuis, meestal in een instelling. U mag hier maximaal 20 dagen per jaar gebruik van maken.

Hulp en verzorging
Mantelzorg(compliment)

Gemeente Beemster waardeert het als iemand hulp biedt aan een inwoner van Beemster.
Zorgt/ondersteunt u een inwoner Beemster voor minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

Hulp en verzorging
Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met het Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een budget toegekend door de gemeente waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

AOW, Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Hulp en verzorging
Rolstoelvoorzieningen

Een handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel en  sportrolstoel kunnen worden verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp en verzorging
Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om drempelhulpen, keukenaanpassing of een traplift.

Gezond en veilig wonen, Hulp en verzorging, Wonen en leefomgeving