Wat heeft u nodig? Aflopend sorteren Samenvatting Meer in dit thema
Bestemmingsplan schadevergoeding

Met planschade wordt bedoeld de vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen die is veroorzaakt door (wijziging van):

Bezwaar en beroep overheid, Rechten en klachten consument
Bezwaar maken tegen een besluit

Let op!  Volg deze link als u bezwaar wilt maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen

Bezwaar en beroep overheid
Dwangsom

Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep overheid, Overheid en democratie
WOB verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers het recht hebben op toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente.

Bezwaar en beroep overheid, Overheid en democratie