Wat heeft u nodig? Aflopend sorteren Samenvatting Meer in dit thema
Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen.

Kijk op de website www.adoptie.nl voor meer informatie.

Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Echtscheiding, inschrijving

Voor een echtscheiding moet u contact opnemen met een advocaat. Deze dient, namens u, een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Familie, jeugd en gezin, Gezag en voogdij, Immigratie, inburgering en integratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, Scheiden, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Erkenning

Voor het regelen van de erkenning moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Gezag

Alle minderjarigen staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen of een curator. Ouders die getrouwd zijn als hun kind wordt geboren, krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Naamswijziging

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw voor- of achternaam laten wijzigen. Dit moet voor uw voornaam via de rechtbank en voor uw achternaam via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij passen alleen achteraf de gegevens in het register en onze administratie aan.

 

Familie, jeugd en gezin, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging