Wat heeft u nodig? Aflopend sorteren Samenvatting Meer in dit thema
Bijzondere Bijstand - Bijzondere vergoedingen

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u kosten maakt die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door bijzondere omstandigheden.

Bijstandsuitkeringen, Inkomensaanvulling, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte, Uitkeringen bij werkloosheid, Uitkeringen voor zelfstandigen
Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Voor de collectieve verzekering heeft de gemeente afspraken gemaakt met Zilveren Kruis Achmea.

Voor deelnemers, die gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente een Optimaal verzekering. U kunt kiezen uit drie soorten aanvullende Optimaal verzekeringen.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
Compensatieregeling eigen risico ziektekostenverzekering

In 2021 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie, omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Toeslagen, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
IOAW-uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.

AOW, Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Bijstandsuitkeringen, Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte